สติ๊เกอร์ Archive

กิจกรรมที่ชอบ นำมาเชื่อมโยงธุรกิจ

กิจกรรมที่ชอบ นำมาเชื่อมโยงธุรกิจ

        วิธีทำเริ่มด้วยนำกระดาษมาแผ่นหนึ่ง ขีดเส้นและแบ่งครึ่งเป็นด้านซ้ายและด้านขวา หัวกระดาษด้านซ้ายเขียนว่า “กิจกรรมที่ชอบหรือสนใจ” หัวกระดาษด้านขวาเขียนหัวข้อ “แนวคิดทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนกับกิจการที่คุณชอบหือสนใจ ต่อจากนั้นให้เขียนกิจกรรมต่างๆ ที่คุณชอบหรือสนใจทางด้านซ้ายมืออาจจะเขียนประสบการณ์ที่ผ่านมามาอีกหลายกิจกรรม หรืออาจเป็นงานอดิเรก หรือสิ่งที่ชอบทำเป็นประจำ ในวันสุดสัปดาห์ และอื่นๆ ที่ชอบ ให้เขียนกิจกรรมต่างๆ ที่คุณชอบลงไปทางซ้ายมือ และทางขวามือให้เขียนแนวคิดธุรกิจที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ชอบหลายๆ ธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น “ชอบกิจกรรมท่องเที่ยว” เขียนไว้ทางซ้าย แล้วเขียนแนวคิดธุรกิจไว้ทางขวามือเป็น “ทำธุรกิจจัดนำเที่ยวตามสถานที่ในต่างจังหวัด ขายของที่ระลึก การเปิดร้านขายตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ จัดนำเที่ยวต่างประเทศ” เป็นต้น โรงพิมพ์